Referat fra Ordinær Generalforsamling i Magnet
Onsdag den 25. januar 2012

horizontal rule

1: Valg af ordstyrer og referent: Hhv. Martin og Jonas

2: Formandens beretning:

3a: Godkendelse af regnskab og budget:

B: Kontingent fastholdes på 100 kr om året. Der var en del diskussion om en mulig forhøjelse, og de muligheder, det ville åbne.

4: Diskussion og godkendelse af arbejdsprogram

5: Magicspillernes forslag – vedtaget.

7: Valg af formand

 8: Valg af kasserer

 9: Valg af bestyrelsesmedlemmer

 10: Valg af suppleanter

 11: Valg af revisor

 12: eventuelt

Retur

Steen Alcor 05-03-2012