Generalforsamling
Mandag den 21. februar 2011
på Sønderborghus kl. 19:00

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer og referent

 2. Formandens/bestyrelsens beretning

 3. Godkendelse af regnskab og budget, herunder kontingent for den næste periode

 4. Klubaftner

 5. Indkomne forslag.

 6. Valg af Formand.

 7. Valg af Kasserer.

 8. Valg af 3 menige medlemmer.

 9. Valg af 3 suppleanter.

 10. Valg af Revisor.

 11. Evt.

Dermed afsluttede vi generalforsamling på rekordtid 28 minutter!

horizontal rule

Retur

Steen Alcor 21-02-2011