Generalforsamling
Torsdag den 28. januar 2010
på Sønderborghus, Lokale 2.7 kl. 19:00

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer og referent

 2. Formandens/bestyrelsens beretning

 3. Godkendelse af regnskab og budget, herunder kontingent for den næste periode

 4. Diskussion og godkendelse af Arbejdsprogram.

 5. Indkomne forslag.

 6. Afstemning om ændringer i vedtægter

 7. Valg af Formand.

 8. Valg af Kasserer.

 9. Valg af 3 menige medlemmer.

 10. Valg af 3 suppleanter.

 11. Valg af Revisor.

 12. Evt.

Betalende medlemmer:

Grundet overgangen til betaling af kontingenter via PBS, og forsinkelse i registreringen pga. forskellige indbetalingsdatoer, besluttede Generalforsamlingen at alle opmødte medlemmer var stemmeberettigede.

Punkt 1

Ordstyrer: Paw

Referent: Rasmus

Punkt 2

Formand Martin:

bullet

Magnet har afholdt 3 spillekongresser i 2009, hhv. forår, sommer og julekongresser.

bullet

Kommunen kræver fremover flere penge for lån af Kløbermarken, idet at der bliver en standardpris. Dvs. at vores små kongresser kommer til at koste det samme som sommerkongressen.

bullet

Tandsbjergskolen foreslåes som fast til mindre træf, da leje af denne er gratis.

bullet

Magic afdelingen døde pludseligt pga. udvandring og arbejde.

Punkt 3

2009 har givet et pænt resultat på over 5000 kr.
Der var dog lidt rod i regnskabet med en stor kassedifference og uvished om udgifter til Magic og udgifter i forhold til betalingen af kongresudgifter - da disse uvisheder kunne forklare kassedifferencen, kunne regnskabet ikke godkendes ved den ordinære Generalforsamling, hvorfor der samtidigt indkaldes til ekstraordinær Generalforsamling 18. februar 2010.

Udgifter til den kommende Magneticon er umiddelbart budgetlagt, herudover er der ikke budgetlagt udgifter. Der ønskedes derfor forslag til budgettet fra de fremmødte.
Af forslag kom en forudgodkendt ramme til indkøb af "stemningseffekter" til Rollespil på 500kr. Desuden blev indkøb af forskelige spil foreslået; Dragon's Ante udvidelse, Munchkin til klubbens eje, Cthulhu 500 og en pose zombier. Iøvrigt blev det foreslået at kigge på A&A War at Sea.

Punkt 4

Forslag om fortsat årligt kontingent på 100 kr. vedtaget!

Punkt 5

Det indkommende forslag til ændring af vedtægterne blev diskuteret grundigt, specielt var utilfredsheden af ordvalg vedr. udmelding og ekskludering. Fremlagte synspunkter var bl.a. mulighed forskelsbehandling, overdrevet brug i forslaget af ordet ekskludering og risiko for magtmisbrug i valget af hvem der blev ekskluderet.
Efter en række ad hoc forslagsændringer blev udarbejdet og fremlagt for Generalforsamlingen, blev det besluttet at stemme om det oprindelige forslag, og så afvente ændringsforslag til dette, på den kommende ekstraordinære Generalforsamling, skulle det oprindelige forslag blive vedtaget.

Punkt 6

Forslaget til ændringer af vedtægterne blev vedtaget med 9 stemme for, 2 imod og 1 blank.

Punkt 7

Valg af formand:
Martin (Valgt uden afstemning)

Punkt 8

Valg af kasserer:
Steen (og René som føl)

Punkt 9

Valg af 3 menige medlemmer:
1. Mikkel (Valgt uden afstemning)
2. Phillip (Valgt uden afstemning)
3. Nicolai (Valgt uden afstemning)

Punkt 10

Valg af 3 suppleanter:
1. Knud (Opstillet på fuldmagt, valgt uden afstemning)
2. René (Valgt uden afstemning)
3. Paw (Valgt uden afstemning)

Punkt 11

Valg af Revisor:
Rasmus (Valgt uden afstemning)

Punkt 12

Kommende Sommerkongres er fastlagt til uge 28.
Deltagelse i Aktiv Sommer foreslået

_________________________

Næste Generalforsamling Torsdag den 18. februar 2010 (ekstraordinær)

horizontal rule

Retur

Rasmus L Christensen 20-02-2010