Extra generalforsamling
Torsdag den 18. februar 2010
på Sønderborghus, Lokale 2.4 kl. 19:00

Dagsorden:

  1. Godkendelse af regnskab

  2. Afstemning om ændringer i vedtægter

Punkt 1

Klubbens revisor samt de fremmødte medlemmer godkend årets regnskab uden anmærkninger.

Punkt 2

Der var ikke indkommet nogle ændringsforslag til de vedtaget vedtægter fra den ordinære generalforsamling.

 

Resultatopgørelse 2009
             
INDTÆGTER        
  Kontigent     4.100,00  
  Sønderborg Ordning         3.909,00  
  Magneticon & Julecon     796,00  
  Turneringsindtægter     82,25  
  Renter     10,42  
  Ekstraordinær indtægter     400,00 9.297,67
           
OMKOSTNINGER        
  Kontorholdsomkostninger     523,84  
  Lokaleomkostninger (Udsmykning)     100,00  
  Internet (Hjemmeside)     225,00  
  Øvrige Omkostninger         156,65  
  Af- og Nedskrivninger     1.082,05 2.087,54
           
Årets Resultat       7.210,13
             
             
Balance
             
Aktiver Passiver
  Spil 24.978,25     Egenkapital 18.407,80  
  Akk. Afskrivninger på Spil 20.600,07 4.378,18   Årets Resultat 7.210,13 25.617,93
  Kontigentrestancer   0,00   Skyldig Omkostninger 0,00
  Periodebeholdninger   95,00   Forudbetalt kontigent        0,00
  Depositum   1.100,00        
*) Klubtrøjer   102,00        
  Turneringsmaterialer   1.050,00        
  Kasse   1.620,00        
  Foliokonto, Sydbank Sjl   17.272,75        
      25.617,93       25.617,93

*) Her er kun angivet værdien på 17 strygebar klubemblem, men Marin har informeret, at han har fundet klubbens trøjer, som vi ikke kunne finde i 2007, og derfor afskrev som tab.

_________________________

Næste Generalforsamling Torsdag den 27. januar 2011

horizontal rule

Retur

Steen Alcor 20-02-2010