Referat af Magnet’s generalforsamling 26-02-2009

Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer og referent

  2. Formandens/bestyrelsens beretning

  3. Godkendelse af regnskab

  4. Kontingent

  5. Ugentlige mødedage

  6. Kortspilturnering

  7. Valg af bestyrelse

  8. Evt.

Tilstedeværende:

Steen Alcor Mads L. L. Leo René
Rasmus Kjeld Caspar Bo
Jakob Alex Mikkel Martin
Poul      

Afbud:

Uffe Højer

Christian Lund

   

Punkt 1

Ordstyrer: Caspar

Referent: Poul

Punkt 2

Formand Martin:

bullet

Magic er kommet i gang om mandagen

bullet

Rollespil kører hovedsageligt uunder jakob

bullet

Få besøg om torsdagen

bullet

Ønske om flere fremmødte om torsdagen

bullet

Afholdt 3 træf: Juletræf, Sommertræf og Kristi himmelfarts træf

bullet

Ønske om gentagelse af træf i Kristi himmelfart

Punkt 3

bullet

Indkøb af spil til samlet værdi af 3400 kr.

bullet

Større overskud til sommercon

bullet

Revisor godkendt regnskab

bullet

Medlemmer godkendt regnskab

Punkt 4

Forslag om fortsat 100 kr. kontingent for 2010 – vedtaget!

Punkt 5

bullet

Martin: Torsdag ringe besøgt, derfor andre dage foreslået tidligere på forum uden respons.

- Medlemmer ønsker ikke mødedage flyttet.

bullet

Kjeld: Savner faste aktiviteter

Konklussion efter diskussion:

Positiv indstilling til kalender. Rasmus vil arbejde på nyhedsbrev hvor til medlemmer kan komme med indput. Postes herfeter samlet af Rasmus

Løsning for kalender slås fast på bestyrelsmøde hvor muligheder også bliver undersøgt.

-Medlemmer vedtaget dette forslag.

Punkt 6

Kristi himmelfarts con – Vedtaget!

Navn til denne: Forårs con

Punkt 7

Forslag til kortspilsturnering – kun for medlemmer

bullet

Medlemmer er enige i at dette arrangement skal give overskud til internt forbrug, mod et start kapital indskud fra klubben på 3500kr.

bullet

Håb om at dette arrangement vil trække medlemmer til selve klubben.

Punkt 8

Valg af formand:

Opstiller: Martin (Valgt uden modstander)

Valg af kasserer:

Opstiller: René (Valgt uden modstander)

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Opstiller: Leo, Jan, Kjeld og Mikkel

Valgt: Leo, Jan og Kjeld

Valg af suppleanter

Opstiller: Mikkel og Knud

Valgt: Mikkel og Knud

Revisor

Opstiller: Rasmus (Valgt uden modstander)

Punkt 9

bullet

Spørgsmål om con udvalg, eksisterer et sådant?

- Nej

 

bullet

Internet til con?

- Ikke ønsket

 

bullet

Forslag om weekend komsammen 1. gang i måneden

- Vedtaget!

_________________________

Næste Generalforsamling Torsdag den 28. januar 2010

horizontal rule

Retur

Steen Alcor 23-07-2009