Referat af Magnet’s generalforsamling 26-08-2007

Tilstede : Steen Alcor, Leo Knøsgaard, Rasmus Lindegård Christensen, Martin Pedersen, Line & Ambrosius Christiansen, Joakim Jensen, Christian Lund, Rene Schultz, Carsten Bo Antonsen. Betalende Medlemmer : Alle undtagen Leo.

Ordstyrer : Rasmus
Referent : Martin.

Beretning fra afgående Formand (og diverse) : Der er indkøbt Paranoia Cardgame, Arkham 2. edition og udvidelser til Arkham 2. edition siden sidst. Afgående Formand har ellers ikke været meget til klubaftener i 2007, og skal igang med et krævende skole/erhvervsforløb, så vi ser ham nok ikke meget før det er gennemført. Derfor ønsker han ikke genvalg til nogen poster overhovedet.
Held og lykke med det, Leo!

Regnskab : Der har været problemer med det siden 2004. Regnskabet er nu reetableret. Regnskaber til og med 2006 godkendt ved afstemning, enstemmigt.

Vision for Magnet : Oplæst, Diskuteret. Som langtidsplan enstemmigt godkendt. Skal gøres operativ af bestyrelsen.
-ad lokaler : Christian Lund undersøger om vi kan få gratis permanente lokaler i ungdomsskoleregi. Altså vores egne, som ingen andre bruger...
Kontingent blev diskuteret. Der var enighed om, at NÅR vi engang får flere faste udgifter, skal vi have et højere kontingent. Men for nuværende er 100 kr/år vedtaget ved afstemning, enstemmigt.

Valg af ny Bestyrelse : Formand : Martin og Line : Martin valgt med stemmerne 6-3.
Næstformand : Line enstemmigt.
Kasserer : Steen modtog valg - Rene er "Trainee"
2 bestyrelsesmedlemmer : opstillet Ambrosius, Rene, Christian : stemmer stemmer hhv 7, 8, 3 : Valgt er Ambrosius og Rene.
Suppleanter : Christian, Carsten Bo, Joakim
Revision : Rasmus


Hjemmesiden overtages af Rasmus (RLCsnabelaEmail.dk)

Diverse Udvalg/Interessegrupper :

Sommercon/Julecon : Martin, Christian, Line

Liverollespil : Line og Ambrosius

Aktivitetsleder for -Strategispil Rasmus (Christian, Rene, Martin, Ambrosius interesseret)
-Tabletop Christian (Rene, Martin)
-Kortspil Søren omend ikke tilstede..(Martin, Knud, Poul)
-PR Line og Steen
-Rollespil Line (laver en oversigt over hvilke kampagner der kører på huset, hvornår)

Næste Generalforsamling skal være sidste i Januar måned grundet ændringer i Sønderborg-ordningen. Regnskabet skal nemlig afleveres meget tidligere.
Søndag d. 27 Januar 2008 er næste generalforsamling.

Hjemmeside : Ambrosius giver Rasmus Link til et godt forum.

Diskussion : Rollspilsbøger til klubben/udlån - Nedstemt. Kopikort til klubben skal købes, og sidde indvendigt i skabet. Martin undersøger pris etc.

PR-Aktivitet : Logokonkurrence. Vores nuværende Logo er flot, men Ikke særligt computervenligt. Svært at scanne ind, mange farver etc. Line laver en konkurrence, som så også kan give noget spalteplads

 

horizontal rule

Retur

Steen Alcor 23-07-2009