Referat af Magnet’s generalforsamling 20-07-2007

Det blev på mødet bestemt, at Magnet vil afholde en ekstraordinær generalforsamling for at få give flere medlemmer mulighed for at deltage i diskussioner om klubbens fremtid.

Andreas og Line fremlagde nogle ideer og synspunkter om, hvad de Magnet har potentiale til at opnå, og hvordan dette kan gøres. Se vedlagte Vision.

Der blev diskuteret for og imod, og mange var enige om, at de gerne vil have bedre lokaler og klubfaciliteter, samt flere klubaktiviteter og arrangementer, men samtidig er man glad for det lave kontingent, og ønsker ikke at betale mere.

Det blev besluttet at tage kontakt til den nye liverollespilsforening i Sønderborg, Mithrandir, for at give disse mulighed for at komme med til den ekstraordinære generalforsamling, idet man så gode muligheder for samarbejde/sammenlægning med foreningen.

Derudover blev der fordelt arbejdsopgaver, så vi kunne blive klar til den ekstraordinære generalforsamling.

Referat af møde med Mithrandir, 30-07-2007

3 repræsentanter fra Magnet mødte op hos Mette Lauridsen, som står i spidsen for Mithrandir. Foreningen har indtil nu afholdt et livescenarie for spillere fra 8 år og opefter på det militære øvelsesterræn ved Sønderborg. Der var to voksne, og nogle erfarne rollespillere på 14-15 år, og man håbede på 40-50 deltagere. Der kom 85. Dermed må man kunne forvente, at der næste gang, lørdag d. 25. august kommer langt over 100.

Mithrandir er blevet startet af Mette, hendes søster og andre forældre til liveglade børn, der var trætte af at skulle køre helt til Ribe, for at børnene kunne dyrke deres interesse. Dermed består foreningens bestyrelse helt og holdent af mennesker, der aldrig selv har spillet rollespil, og som har holdningen at det er for børnenes skyld, og de skal have det rart og sjovt.

Mette var meget interesseret i, hvad Magnet kunne bidrage med i forhold til voksne/mere modne hjælpere, både under scenariet og praktisk før og efter. Her meldte de tre mødedeltagere sig alle klar til næste gang, og lovede at bringe invitationen videre. Interesserede kan henvende sig til Andreas eller Line på 23677884 / 22932619 for evt. lån af kostumer og udstyr. Vi mødes torsdag d. 10. august i lokalerne på Sønderborghus og hjælpes ad med sy/tilpasning mv.

Fremover vil vi forhåbentlig også kunne holde nogle kostumeworkshops i Sønderborghus’ tekstilværksted i kælderen, men dette er ikke til udlån i august måned.
 

horizontal rule

Retur

Steen Alcor 23-07-2009