Referat af generalforsamling i
MAGNET
Sønderborg Rolle- & Brætspilsforening.

 Torsdag den 21. juli 2005 kl. 19:00

Dagsorden:

1.       Valg af ordstyrer og referent.
2.       Formandens Årsberetning
3.       Regnskab og Budget, herunder kontingent for den næste periode.
4.       Indkomne forslag.
5.       Valg af Formand.
6.       Valg af Kasserer.
7.       Valg af Revisor.
8.       Valg af Næstformand.
9.       Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
10.     Valg af 3 suppleanter.
11.     Nedsat af Con-udvalg.
12.     Evt.

Der var, ifølge klubbens regler, 17 stemmeberettigede medlemmer med til generalforsamlingen.

1.         Valg af ordstyrer og referent.

Ordstyrer:         Carsten Bo Antonsen
Referent:           Allan P. Juhler

2.         Formandens Årsberetning

Formanden (Steen Alcor) beretter om et roligt forløb uden mange hendelser:

·              Ingen spil købt.

·              Ingen støtte fra kommunen.

·              Sen con opstart (indpisker søges)

3.         Regnskab og Budget, herunder kontingent for den næste periode.

Klubbens kasserer (Martin Pedersen) redegør for problemer med klubbens regnskab for 2004 og uddyber dermed hvorfor der ikke kunne fås støtte fra kommunen.

Regnskab for 2004

På grund af en forsvunden check og problemer med kontingent indbetaling (m.m.) har det ikke været muligt at aflevere et fuldstændigt regnskab for det foregående år.

Martin og Steen har forsøgt at få sammenhæng på regnskabet, dette er ikke lykkedes.

Generelt

Udarbejdelsen af regnskabet besværliggøres af at generalforsamlingen holdes sammen med klubbens sommer-con (Magneticon), hvilket resulterer i at der skal laves dobbelt årsregnskab: ét til den 1. januar og ét til sommer con’en.

Martin ønsker ikke at genopstille som kasserer og det pointeres at der skal vælges en revisor.

Støtte fra kommunen

Der skal tages en beslutning om hvad der skal gøres ved det manglende regnskab.

For at få støtte (penge) fra kommunen skal følgende krav opfyldes:

·        Klubben skal have en bestyrelse.

·        Der skal indkræves kontingent.

·        Der skal forelægges et regnskab.

Lige nu har klubben ikke mange udgifter. Eneste større fremtidig udskrivning vil være hvis man gør alvor af ønsket om at købe udstyr til ”Warhammer 40k” spillet og Martin (m.fl.) foreslår derfor at kontingent indbetalingen skippes for dette år så der kan startes på en frisk herefter ( = der kan ikke modtages støtte fra kommunen).

En anden mulighed er at genskabe regnskabet. Dette er dog meget svært og tidskrævende, men hvis regnskabet kan genskabes ville klubben kunne modtage støtte fra kommunen.

Valg: regnskab og kontingent

Forslag 1: (Frisk start)

bulletDer opkræves kontingent fra 1. januar 2005.
bulletNyt regnskab oprettes og føres fra 1. januar 2005.

Forslag 2: (Genskabelse af regnskab)

bulletDer laves frivillig indbetaling af kontingent for forløbne år
bulletRegnskabet genskabes.

Forslag 1 blev enstemmigt vedtaget!

4.         Indkomne forslag.

På grund af kravene fra kommunen, et besværligt regnskab og en række andre problemer (bl.a. mht. udlån af klubbens brætspil) er der kommet mange forslag til forbedringer og/eller ændringer til klubbens regler.

Ønsker/problemer:

bulletLettere regnskab (½ år vs. 1 år).
bulletNye medlemmer skal have lettere tilgang.
bulletGratis 1 (eller ½) år til nye medlemmer
bulletRegistrering af con-deltagere og nye medlemmer (lige meget om de er betalende eller ej).

Endvidere har der været problemer med uansvarlig opførsel på sommer-con’en (person(er) ukendt). Følgende regler gælder for eventuelle skader af deltagere til klubbens con:

Hæftning for klubben (mht. ejendom, skader på lånte lokaler osv.):

  1. Klub
  2. Formand og kasserer
  3. Medlemmer

En løsning ønskes fundet – evt. kan en mere grundig registrering af alle deltagere afhjælpe dette problem.

Beslutninger truffet til generalforsamling:

Valg: Kontingent periode

Forslag 1: (½ årlig indbetaling)                                                                                  1 stemme

Forslag 2: (Årlig indbetaling)                                                                    Overvældende flertal

Forslag 2 blev vedtaget med overvældende flertal.

 

Valg: Må der udlånes spil under con?

(Spil må ikke være udlånt under con)

Forslag 1: (ja)                                                                                                         0 stemmer

Forslag 2: (nej)                                                                                        Overvældende flertal

Forslag 2 blev vedtaget med overvældende flertal.

 

Valg: Karantæneperiode fra registrering til spil kan lånes

(Registrering er IKKE lig betaling af kontingent.)

Forslag 1: (ja)                                                                                                       12 stemmer

Forslag 2: (nej)                                                                                                        0 stemmer

Forslag 1 blev vedtaget med overvældende flertal.

 

Valg: Længde af karantæneperiode

Forslag 1: (3 mdr.)                                                                                                  2 stemmer

Forslag 2: (6 mdr.)                                                                                                11 stemmer

Forslag 3: (12 mdr.)                                                                                                0 stemmer

Forslag 2 blev vedtaget med overvældende flertal.
 

Valg: Mulighed for at udvise person fra generalforsamling i 5 min, hvis han/hun afbryder uden tilladelse fra ordstyrer

(Indskudt valg grundet i akut behov ved den aktuelle generalforsamling)

Forslag 1: (Ja)                                                                                         Overvældende flertal

Forslag 2: (Nej)                                                                                                      1 stemmer

Forslag 1 blev vedtaget med overvældende flertal.

 

Valg: Registrering af nye medlemmer skal ske senest 2 uger efter første dag (eller ved første fremmøde herefter)

(Registrering er IKKE lig betaling af kontigent.)

Forslag 1: (ja)                                                                                                       11 stemmer

Forslag 2: (nej)                                                                                                        0 stemmer

Forslag 1 blev vedtaget med overvældende flertal.

 

Valg: Betaling første gang

Betaling første gang skal ske senest ved udløb af den 6. måneds registreringsperiode, eller ved kalenderårets udløb (hvad end der kommer først), ellers har personen ikke ret til at komme i klubben.

Forslag 1: (ja)                                                                                          Overvældende flertal

Forslag 2: (nej)                                                                                                                      

Forslag 1 blev vedtaget med overvældende flertal.

Note: Det blev til generalforsamlingen foreslået at alt ovenstående mht. kontingent og registrering forevises til en jurist eller lignende, før det endeligt tilføjes til klubbens regler. (Rasmus L. C.)

Diagram over den vedtagne 6 måneders registrerings periode:

 

5.         Valg af Formand.

Kandidater til posten som formand:

bulletLeo Knøsgaard

Valg: Leo K. som formand?

Forslag 1: (ja)                                                                                                                     17

Forslag 2: (nej)                                                                                                                     0

Leo Knøsgaard er ny formand for klubben.

 

6.         Valg af Kasserer.

Kandidater til posten som kasser:

bulletRasmus Lindegaard Christensen

Valg: Rasmus L. C. som kasserer?

Forslag 1: (ja)                                                                                                                     17

Forslag 2: (nej)                                                                                                                     0

Rasmus Lindegaard Christensen er ny kasserer for klubben.

 

7.         Valg af Revisor.

Kandidater til posten som revisor:

bulletRegin

Valg: Regin som revisor?

Forslag 1: (ja)                                                                                                                     17

Forslag 2: (nej)                                                                                                                     0

Regin er ny revisor for klubben.

 

8.         Valg af Næstformand.

Kandidater til posten som næstformand:

bulletSteen Alcor

Valg: Steen Alcor som næstformand?

Forslag 1: (ja)                                                                                                                     17 

Forslag 2: (nej)                                                                                                                     0

Steen Alcor er ny revisor for klubben.

 

9.         Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Kandidater til posten som bestyrelses medlemmer:

bulletSune
bulletBenth
bulletMads L. H.
bulletMartin

Valg: Bestyrelses medlemmer

Sune                                                                                                                                       8

Benth                                                                                                                                     1

Mads L. H.                                                                                                                              2

Martin                                                                                                                                    7

Sune og Martin er valgt som bestyrelses medlemmer.

 

10.   Valg af 3 suppleanter.

Kandidater til posten som bestyrelses medlemmer:

bulletBenth
bulletMads L.H
bulletAllan P. J.

Valg: Suppleanter

Benth, Mads L. H  og Allan er valgt som suppleanter.

 

11.   Nedsat af Con-udvalg.

Planlæggere:

bulletLeo K.
bulletRegin
bulletBenth

Hjælpere:

bulletMads L. H.
bulletSteen Alcor

 

12.   Evt.

Warhammer 40k:

Der er et ønske om at klubben køber et ”klub-sæt” til bræt-spillet Warhammer 40k. Udgiften til et sådanne klub-sæt vurderes til at være ca. 3000 kr. (for battlesæt og de mest nødvendige bøger) + x kr. til landskab. Udgiften til spillet kan evtuelt holdes nede ved at man i klubben selv fremstiller landskabet og kun køber standard bøgerne.

 

Valg: Skal klubben anskaffe et ”klub-sæt” af Warhammer 40k?

Forslag 1: (ja)                                                                                                                       6

Forslag 2: (nej)                                                                                                                     2

Klubben køber et ”klub-sæt” af Warhammer 40k (når der er skaffet plads til opbevaring).

 

Note: Der skal snakkes med Sønderborg Hus om mere skabsplads til opbevaring af Warhammer figurer, bøger, landskab, osv. (Leo K.)

 

horizontal rule

Retur

Steen Alcor 23-07-2009