Referat for generalforsamlingen i MAGNet

Torsdag den 10. juli 2003

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer

Steen Alcor 

2. Valg af referent

Rasmus Lindegaard Christensen 

3. Formandens årsberetning

To kongresser afholdt i det forløbne år, ønskes gentaget i fremtiden.
Ingen væsentlig tilgang af medlemmer.
Tale om evt. fælleskongres med til tilstødende spilleforeninger.
Vi var lidt for sent ude med denne års kongres mht. valg af sted, det vil der blive rettet op på til næste år.
Evt. med 1 sted man satser på og to i reserve samt deadline i maj måned. 

4. Regnskab og budget

De afholdte kongresser har stort set tjent sig selv hjem ved salget på sommerkongressen.
Udgifter i året har således begrænset sig til køb af spil for ca. 800 kr.
Der er derfor et overskud som bør bruges i til nyerhvervelser.
Der er ikke lagt noget egentligt budget. 

5. Forslag

Før generalforsamlingen:

Ingen

Under generalforsamlingen:

Opsamling på køb af RISK 2210 AD.

Evt. indkøb af de spil der ligger i klubben men tilhører medlemmerne.

Evt. vinterkongres som sidste år.

Til afstemning:

Erhvervelse af konsol, 7 for, 1 imod.

Nærmere beslutning sættes i udvalg bestående af:

Carsten Bo Antonsen
Leo Knøsgaard
Christian Thygesen
Rasmus Lindegaard Christensen

6. Valg af formand

Steen Alcor med overvældende flertal 

7. Valg af kasserer

Martin Pedersen som eneste kandidat 

8. Valg af revisor

Christian Thygesen som eneste kandidat 

9. Valg af næstformand

Leo Knøsgaard som eneste kandidat 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Sune Nielsen og Mads Hvidsteen som eneste kandidater 

11. Valg af suppleanter

1. Knud Kjær Simonsen med 6 stemmer
2. Carsten Bo Antonsen med 5 stemmer
3. Allan Juhler i omvalg med 5 stemmer foran Asbjørn M. Pedersen med 4 stemmer. 

12. Eventuelt

Carsten Bo Antonsen valgt til ordstyrer på næste års generalforsamling.

 

horizontal rule

Retur

Steen Alcor 23-07-2009