Bestyrelsesmøde 11. november 2007

Deltagere:
Formand: Martin.
Næstformand: Line.
Kasser: Steen.
Bestyrelsesmedlemmer: Ambrosius og René.
Suppleant: Christian.

Dagsorden

1. Referat af den 7. 10. 2007.

2. Drøftelse omkring Julecon.

a) Martin har fundet ud af at vi ikke kan tage entre.
Derfor blev det besluttet at man skal betale kontingent for at man må spille med.

b) Drøftelse omkring Mithrandir´s betalene medlemmer kan deltage gratis.
Det blev besluttet at de skulle betale ligesom alle andre da det er stadig er to uafhængige klubber.

c) Drøftelse omkring mødested.
Alssund skolen blev valgt da det var den eneste ledige sted men det passer fint til formålet så det begrænser os på ingen måde.

c.1) Drøftelse omkring udgifter i forbindelse med mødested.
Strøm er gratis dog skal vi betale for leje af 3 elektriske varmekanoner. Disse må ikke stilles tæt på brandbare materialer Martin søger for transport.

c.2) Man må ikke sove der, så det blev besluttet at det kan man ikke da der ikke er valgt nogen brandvagt.

d) Samtale omkring sponsorer

Der blive ingen præmier udover i Magic turneringen som man skal give penge for at deltage i.

Vi har dog fået lånt en ps3 af Merlin som vi har tænkt på at lave en turnering i.

e) Drøftelse omkring beværtning.

Der bliver ikke lavet hverken aftensmad eller middagsmad så det skal man selv medbringe. Vi har dog både en fryser og et køleskab på stedet.

Der bliver dog oprettet en cafe.

f) Drøftelse omkring Cafe.
Det blev besluttet at varene skal købes i Danmark. Derudover blev det besluttet at vi skal have frugt i cafeen Martin kan skaffe billige æble og pære.
Ambrosius står for planlægning af cafeen og regner med et budget på ca 1000 kroner.

g) Drøftelse omkring Magic turnering.
Det blev besluttet at den hverken skulle give overskud eller underskud, men hvile i sig selv. Budgettet er på ca 4000 kroner.

h) Drøftelse omkring ordensregler.
Ikke lavet endnu, men Ambrosius arbejder på dem.

i) Drøftelse omkring reklame omkring arrangementet
Der vil blive omdelt foldere som Line og Ambrosius har lavet til skoler og ungdomsskoler. Derudover vil Steen lave en plakat udefra folderen som vi kan hænge op på Biblioteket

j) Drøftelse omkring særlig tilmelding angående Magic turnering og live workshop.
Ambrosius står for tilmelding til live workshop.
Bastian står for tilmelding til Magic.

3) Drøftelse omkring oprettelse af ny Live afdeling.
Steen skulle forsøge at finde ud af hvor mange spillere fra Sønderborg og omegn der kommer til fasteval.
4) Det blev besluttet at vi holder nyt bestyrelses møde den 15. 12. 2007.

horizontal rule

Retur

Steen Alcor 17-11-2007