Bestyrelsesmøde 7. oktober 2007

Tilstede : Rene, Steen, Martin, Ambrosius, Line

Referat fra Generalforsamling og nestyrelsesmøde d. 26 august godkendt, Dog var der kun 8 betalene medlemmer til generalforsamling. Giver dog ingen ændring i afstemningsresultater.

Julecon : Diskuteret en del. Vi prøver at gøre den større iår, bl.a. for at fange nogle af Live'erne. Dato : 28-29-30 Dec.
Skal have lokaler ude i byen, da SDB-hus er for småt. Humlehøjskolen ville være godt. -Husk Varme!
Der skal være en Magicturnering, Men hvilket format? -uddel. til Søren
Prøve at skaffe præmier til BB-turnering og Magic-turnering. Martin

Pr-niveau : næsten gratis -dvs ingen købte reklamer..

Entre/medlemskab : Medlemskab for 2007 gælder, For nye gælder medlemskab for 2008, ellers Entre på 50 kr.

Strategigruppen har planlagt spil kl 1000 lørdag d. 13-okt og sønd. 14 okt.

Evt. lave fællesspisning i forbindelse med sæsonstart på live næste år? (og præsentere sommercon?)

Næste Live er 10 nov. Da skal brochuren over julecon være klar til udlevering.
Ang. Live -Hvad blev der egentlig af Engangskameraerne?

Enighed om at vi skal have kage og te/kaffe til bestyrelsesmøderne!
Line laver Kageliste. Jeg tager Te med.

Der skal laves et sæt nedskrevne ordensregler til Con. Ambrosius kigger på sagen.

Evt. Vedtægtsændringer. Deadline næste genralforsamling. Ambrosius.

horizontal rule

Retur

Steen Alcor 17-11-2007